is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koelies dekken zich het hoofd met een vilten hoed, dien ze in een of anderen Europeeschen winkel koopen, ofwel met een stuk tapijt, waar ze een soort buis of kachelpijp van maken. Aan onzen hoogen zijden of „hoogen steilen” heeft men hem nog niet aan kunnen krijgen, die vinden ze al te bespottelijk. Ten slotte ontbreekt aan hunne uitrusting nooit een zware stok en versieren zij hun hals met een snoer van guldens of dukaten. Zij dragen aldus hun rijkdom met zich mede en laten hem aan iedereen zien ; dat is het toppunt van deftigheid.

Mevrouw kleedt zich als volgt: eerst een lang kleed dat wit is, geel, rosé, rood of van een andere kleur en afgezet met rijk borduurwerk of kant. Dan de doelhwa of corset, fijn en kunstig gesneden en gestikt, vervolgens de orhni of sluier, die ’t hoofd bedekt en neerhangt op een wijze, die tegelijk sierlijk en natuurlijk is. Op de heup wordt hg met een tip in de ceintuur vastgehouden, hangt tot op de voeten af en bedekt alzoo al de andere kleedingstukken. Soms is hij doorschijnend genoeg om de zilveren versierselen te laten zien,, die in het pikzwarte haar der Hindoesche „mevrouw” zitten. Ze dragen haar neus doorboord met een ring, die haar nog zoo slecht niet staat, vooral als hij niet te groot is. In of aan. het oor dragen ze een heele vracht van sieraden, maar aan een gouden kettinkje, uit vrees dat anders haar oorlel zou scheuren. Om haar hals dragen ze een zwaar zilveren halssnoer en om de armen en enkels minstens twee groote ringen. Hierin toonen ze nu minder smaak; de muzelmansche vrouwen zijn zoo overladen niet. De kinderen gaan gekleed gelijk de ouders, de jongen als zijn vader, het meisje als de moeder; alleen hebben ze zooveel stof niet noodig. In ’t voorbijgaan zij gezegd, dat die lange, lichte kleeren in velerlei en levendige kleuren de kinderen veel beter staan dan onze Europeesche dracht, die dikwijls de kinderen veel ouder doet schijnen dan