is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 65, 1915, no 385-390, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOODSBERICHTEN.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

In het gebed der leden wordt aanbevolen

1. Neerbosch, wijlen de Eerw. Zuster Raymunda, Domicanesse, welke vele jaren met onvermoeiden ijver voor het Genootschap is werkzaam geweest.

2. Oss, wijlen Jan v. Erp, weldoener (zie liefdegiften.)

3. Oss wijlen Drika Spierings, weldoenster (zie liefdegiften.)

4. Boxmeer, een overledene weid. (zie liefdegiften.)

5. St. Michiels-Gestel, wijlen Maria v. d. Steen weldoenster, (zie liefdegiften.)

6. Strijp, wijlen Petronella Strijbosch, weldoenster, (zie liefdegiften.

BISDOM VAN BREDA.

In het gebed der leden wordt aanbevolen:

Mejuff. Joh. Mar. Bierwagen (zie liefdegift.)

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCH AP DER H. KINDSHEID

zijn ingekomen van 8 Juni tot 8 Augustus:

Pietje Vermelis, Jans van der Velden, en Marie Vermeer, Haaren, kruisbeeldjes, postz. zilverpapier enz. Mej. N. N. Tilburg, een pakje postz. Mej. G. Bensink, Eibergen een doosje postz. De leerlingen van de en 4<ie klas van de R. K. Jongensschool, Doetinchem een kistje postz. Mej. M. Adriaansens, Ossenisse 700 postz. en zilverpapier. Dina Franssen, Afferden, een pakje postz. Pensionaat Doesburg, een doos postz. zilverpapier enz.