is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE MISSIËN.

Azië.

CHINA.

APOST. VICAEIAAT VAN OOST-HOUPÉ,

AÖATHA EN AGNEB GERED.

Agatha is een oud-weesje der H. Kindsheid. Zij is 'gehuwd met een braven Katholiek, die woont aan de overzgde van de rivier Yantré. Op zekeren dag kwam dat jonge vrouwtje ons bezoeken. ,Mijn dochtertje is dood,” zei ze al schreiend ; geef mij eene van uwe weesjes om het groot te brengen; ik ik zal er voor zorgen zoo goed als voor mijn eigen kind, dat God in zjjn hemel gehaald heeft.”

’t Is voor ons altgd een geluk, als we een Katholieke voedster ontmoeten. Wij gaven haar dan ook met vreugde onze kleine Agnes over. En iedere maand komt ze met het kleintje terug naar ’t Weeshuis, om evenals de andere voedsters haar loon te ontvangen. Dan blijft ze een dag of drie bij ons en laat dan niet na de H. Sacramenten met veel godsvrucht te ontvangen.

’t Was 1 Mei. Het weer was niet goed en de rivier de