is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

VII,

Dan weer volgt een Witte zuster van Kardinaal Lavigerie, die groote dingen denkt te doen in de warme landen van Afrika.

En eindelijk de H. Barbara met zwaard en toren, zooals men haar gewoonlijk afbeeldt.

Moge het feest niet alleen een voorbijgaanden indruk gemaakt hebben bij al wie het zagen; maar moge het een blijvenden indruk achterlaten bg al wie er aan deel namen en nn hun geheugen eens kunnen opfriaschen hg het zien dezer plaatjes.