is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52. Neerbosch, a) liefdegift van H. f 3.50 en b) liefdegift van P. te Hees ƒ 3.50

53. St. Oedenrode, a) collecte onder de H. Mis ƒ 8.20 en b) voor eene bijzondere intentie ƒ 10.

54. Diessen, a) schaalcollecte ƒ 76.12 en b) liefdegiften ƒ 11.82. –

55. Asten, a) gift van Mej. Berkvens Tresorierster ƒ25 en b) voor drie slaafjes Joes. Josephus. Herman ƒ 37.50.

56. Helmond, par, van O. L. Vrouw collecte ƒ 41.52.

57. Tilburg, van N.N. ter eere van O. L. Vrouw van Lourdes / 10.

58. Tilburg, par. Hoefstraat, schaalcollecte ƒ 3.35.

59. Udenhout uit dankbaarheid voor een verkregen gunst 25.

60. Donk, de Kindsheid in den Kersttijd f 12.24.

61. Hilvarenbeek, a) door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor ƒ25; b) ter eere van het H. Hart van Jezus /2.50; en schaalcoliecten ƒ26.69.

Over 1918.

1. Tilburg, de Eerw. Zusters van het Moederhuis der Congregatie van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. ƒlOO.

2. 23 Januari 1918. Tot vrijkoop van drie slaafjes van welken een den naam van George Maria moet ontvangen ƒ25.60.

3. Lage-Zwaluwe van wijlen Wilhelmina Notenboom’ ijverige zelatrice ƒ25.

4. Door bemiddeling der Directie der drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis uit Heumen ter eere der H. Familie ƒ3.

5. a) Horssen, voor het Genootschap der H. Kindsheid