is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Leende, a) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Franc. Xaverius f 25, b) opbrengst der schaalcollecte f 126.77, c) tot vrijkoop van twee slaafjes te noemen Jozef en Barbara f 55, d) verschillende kleine liefdegiften f 42.05 en e) van N. N./20.

3. Oerle, van het Pensionaat f 40.75.

4. Lierop, eene bijzondere liefdegift f 10.

5. Moergestel, a) van de schaal /10 en b) aan giften / 10,

6. Nlftrik, tot vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen Franciscus Maria /25.

7. Oirschot, a) collecte bij de H. Mis der H. Kindsheid f 24.11, b) spaarcenten der kinderen van de scholen der Eerw. Zusters / 6 en c) aan kleine liefdegiften f 3.58 L

8 Grave, a) de collecte op het feest gehouden op 18 Juli f 14.52, b) voor den vrede f 1, c) voor een zaligen dood f 1, d) een liefdegift/2.50 en e) vergoeding voorzilveren medailles/l.

9. Schijndel, a) schaalcollecte gehouden op 9 Dec. f 111.90 en b) tot vrijkoop van twee slaafjes, die den naam gelieven te dragen van Oerardus v. Dinther en Maria v. Dinther f 50.

10. Groot-Linden, aan giften / 21.10.

11. Beek bij Nijmegen, a) aan collecten f 113.65® en b)aan liefdegiften f 16.21.

12. Beuningen, extra gave f 120.

13. Netersel, een gift f 23.43.

14. Hoogelojn, aan giften f 40.

15. Nijmegen, par. St. Antonius Oroenestraat f 2.

16. Haaren, schaalcollecte / 14.53®.

17. Vessem, a) schaalcollecte f 12.90, b) giften ƒ25 en c) vergoeding voor medaljes f 1.50.

18. Door bemiddeling van het bestuur der Drukkerij te Tilburg van het R. K. Jongensweeshuis van wijlen den Zeer-Eerw. Heer Pastoor A. J. Claesen te Deursen en bestemd voor het Genootschap der H. Kindsheid f 100.

19. Den Dungen, schaalcollecte / 11.78®.

20. Keldonk, a) Een offer der Zelatricen ter eere van het Goddelijk Kindje Jezus / 9.10 en b) voor het vrijkoopen van een slaafje dat bij den Doop moet genoemd worden Joris/25.

21, Lage-Zwaluwe, a) gift j. V. / 10 en b) gift M. V. / 10.

22. Gasteren, aan giften en schaalcollecte ƒ 31.40.

23. Berchem, a) extragift f 10, b) extragift f 25 en c) extracift f 26.

gilt f mi\J t 24. De Eerde, a) 4 giften aƒ 1 te zamen /4en 4 giften a 25 cents te zamen ƒ 1.

25. St. Michiels-Óestel, a) spaarcenten van de R. K. Jongensschool f 26, b) van N. N. uit dankbaarheid / 1 en c) van N. N. ter gemoetkoming van verleende hulp ƒ 2.50.

26. Malden, extra Missiegift f 100.