is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een beetje sterrenkunde.

Dag kinderen I

Mag ik me even voorstellen ?

Ik ben een oude missionaris.

Jullie wordt eiken dag al wat grooter, maat ik niet.

Jullie wordt eiken dag ook sterker, maar ik begin stilletjesaan zwakker te worden.

Wat ben ik toch blij, dat het zoo goed met jullie gaat. Van alle kanten hoor ik, dat de Kindsheid zoo toeneemt. Niet alleen in ’t Zuiden, maar ook in ’t Noorden beginnen ze druk mee te doen. Dat gaat prachtig 1 Ik wensch je geluk ermee.

Maar er is nog meer.

Ik moet je vandaag eens een brief schrijven.

Waarover, dat zul je direct zien.

Omdat ik missionaris ben, heb ik veel reizen gemaakt, en heel lange hoor! Nu gaat dat zoo niet meer; er komt een tijd, dat men het reizen moet laten. Maar m’n gedachten die reizen nog dikwijls genoeg. En die maken groote reizen hoor! Soms zwerven ze de heele wereld over. En de wereld is toch zoo groot! Weet je wel, hoe groot de wereld is ? Als je den heelen wereldbol om wilt trekken, heb je maar eventjes 7200 uren noodig. Als je een spil dwars