is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbaatzuchtige, vrijgevige Ouders zelf, die zoo goed hulp van Boven in hun zaken kunnen gebruiken.

Mogen |vooral onze Kindsheidsfeesten, die in plechtigheid elk jaar zullen toenemen, ook meer en meer de be-

langstelling en medewerking der Ingezetenen verkrijgen, die dan zeker aan de Missie ten goede komt;

Bijgaande foto’s geven kiekjes van de hoofdgroepen uit onzen optocht, en toonen tevens dat met een weinig moeite een mooi effect gemaakt kan worden.