is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zit die man niet op een vliegensvlug Arabisch paard ? zult ge zeggen. Dat zal ik u verklaren. Er is daar in midden-Afrika een vlieg, tzetze-vlieg geheeten. Die vlieg valt de paarden aan, maakt ze ziek en doodt ze ; maar tegen een ezel is het beest machteloos. Daarom moet men daar wel ezels gebruiken. Met paarden zou men niet ver komen. Denk ook niet, dat de ezels daar lui zijn. O neen 1 Ze rennen door de vlakte zoo vlug als een paard. Koppig, zooals de Hollandsche ezels, zijn ze heelemaal niet. Hoe komt dat ? Omdat ze daar in hun eigen klimaat zijn. Ze zijn ook veel ranker en fierder dan hier. Ze zijn onmisbaar voor den neger-en slavenhandelaar Gelijk hier bijna elke jongen en man z’n fiets heeft, zoo heeft daar iedereen z’n ezel en maakt er een ruim gebruik van.

Begrijpt ge nu, waarom deze slavenhandelaar, —, die nochtans geen enkele wreede neiging in zich voelt, maar een vriend is der H. Kindsheid, niet op een Arabisch paard, maar hoog op een ezel zit? R- Z.