is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 69, 1919, no 409-414, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beslag genomen zijn en hier in de haven liggen. Singapore immers is, zooals je weet, een bezitting van de Engelschen. Wij met ons tienen vinden een broederlijk onderdak bij de paters missionarissen die hier in de stad werkzaam zijn. Zij zullen ons zoo lang gastvrijheid verleenen tot we de de reis kunnen voortzetten. De hoop, dat dit met onze boot zal kunnen geschieden, blijkt weldra ijdel. Er zullen drie of vier maanden noodig zijn om het schip leeg te pompen en te herstellen, een grapje van enkele millioenen. We moeten dus naar iets anders uitzien. Maar dat is gauwer gezegd dan gedaan. Wegens den oorlog zijn de scheepsgelegenheden sterk verminderd en ’t kan weken duren, eer we een kans krijgen om te vertrekken, vooral nu zooveel menschen elkander de plaats betwisten.

Gelukkig vinden we nogal bezigheden. Eerst één of tweemaal per dag naar de haven om te zien of er iets van onze bagage') terechtkomt. Dinsdag gaan we eens naarde boot kijken. Wat heeft er het zeewater vreeselijk huis gehouden 1 Alles is ontredderd en stukgeslagen, ’t Is er onbeschrijfelijk vuil. We vinden onze valiezen terug. Maar wat zien ze eruit. Het zoute zeewater bijt overal in, vernielt alles. Onze boeken vooral hebben veel geleden. We zullen trachten tenminste een gedeelte te redden. Verschillende dagen worden besteed om elk voorwerp zorgvuldig af te wasschen in zoet water; de zon droogt het gauw op. Er blijft,weinig goeds over, en wat nog overblijft, is erbarmelijk geschonden. In het ruim liggen nog vier kisten met missiebenoodigdheden, vooral kelken, cibories, remonstransen, misgewaden ; alles zit in ’t water. De grootste pompen, thans elders aan ’t werk, zullen niet vóór ’t einde van deze week -bij onze boot kunnen zijn. Geleidelijk, naargelang het te vinden is, wordt de bagage

1) bagage = reisgoed. ''