is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik grooter wordt

„Elisabeth heefteen zwart zusje gekocht. Het fs reeds gedoopt en heet zooals zij Elisabeth.” Daar wordt ’t levendig onder de kleine schaar. Maar dit bericht werd door allen niet OP dezelfde wijze ontvangen. Roosje, die haar afgunst tegen deze voorbeeldige leerlinge niet kon verbergen, had direkt eenige bitse woorden voor haar : „Ja, als vader mij geld geeft, kan ik.ook wel een zwartje koopen.” Velen, ja de meesten wel wilden ook, evenals Elisabeth, een broertje of zusje in Afrika hebben, en drongen op haar toe om te hooren hoe ze dat aangelegd had. Wel had Elisabeth, naar de spreuk in de heilige Schriftuur : „Laat uwe linkerhand niet weten wat uwe rechter doet,” zich voorgenomen niets L daarover te vertellen. Maar door vreugde overstelpt, had zij haar voornemen heelemaal vergeten en vertelde in kinderlijken een* voud den loop dezer geschiedenis.

„Ik las dezen winter in mijne vrije uurtjes vele mooie verhaaltjes over de negers en heb veel van die leeren houden.