is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGELOTE NAMEN.

Barnevdd. Nelly Tolboom en Johan Peters.

Vleuten. Christiaan Gisbergen en Johanna Rijnsoever.

NIEUWE OPRICHTING.

Parochie Ede, Doetinghem, en O. L. Vrouw van Altijddurenden Rijstand, Russem.

BISDOM BREDA.

Ingekomen liefdegiften.

Ontvangen door bemiddeling van Kapelaan Oonin te Ossondrecht ƒ 3.80 zijnde de opbrengst van het Missiebusje.

Wagenberg. Door bemiddeling van Mej. A. M. Rovers ƒ 25 van eene overledene wcldoen.ster tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius Jacobus. Idem ƒ 25 van eene overledene weldoenster tot. vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius.

De Eerwaarde Moeder Overste der Dominicanessen. H. Kindsheid. ARNHEM.

Engel Gods, die mijn bewaarder zijt ... verlicht mif, be* mij,

De Eerwaarde Moeder Overste der Franciscanessen. „ Kindsheid. ARNHEM.