is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GAAT EN ONDERWUST ALLE VOLKEREN-

Een kleine zwarte reiziger 11. NAAR EUROPA.

Intusschen sliep Frederik rustig door noch het opstaan der bemanning, noch het doordringend gefluit bij het uitvaren van de haven had hem doen ontwaken nu begonnen de passagiers in beweging te komen geloop heen en weer ; hier een vraag, daar een bevel van alles door elkaar ! Eindelijk werd het zwartje dan toch wakker en stak zijn kroeskopje boven de matrozentrap uit.. maar eerst merkte niemand hem op. Daarom klauterde hij vrijmoedig naar het tusschendek en mengde zich onder de menschen, die daar op banken of op den grond zaten en hun ontbijt ontvingen van eenige als kokshelpers gekleede matrozen. Frederik strekte ook zijn handen uit, om een kop koffie en een paar sneden geboterd brood te bemachtigen, en werkelijk reikte een der bedienden het hem toe, doch nog vóór hij het op had, kwam een oude matroos op hem af en vroeg op barschen toon :

~Bij wie hoor je, kleine zwartkop ?”

~Bij niemand ik reis heel alleen ik ga naar Holland."

De-oude zeerob wist blijkbaar niet, of hij lachen zou dan wel boos worden, maar dit laatste ging toch niet goed ; het