is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 73, 1923, no 433-438, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARTSBISDOM UTRECHT.

Ingekomen liefdegiften.

Wolvega. Van de schoolkinderen ƒ 25 voor vrijkoop van een slaafje uit Oldomarkt ƒ 25. Hengelo. (Geld.) ƒ 25, voor vrijkoop van een slaafje te noemen ; Jozef Antonius. Bussum, parochie van O. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand ƒ 40, gecollecteerd op het Kindsheidsfeest. Door bemiddeling van de Zusters van Leo’soord, Hoogland ƒ 25, tot vrijkoop van een slaafje.

UITGELOTE NAMEN.

OLDENMARKT. Jan Wiersma en Anna Dortuin.

LOBITH. Anna Huisman, Anna Lourens, Anna Wesselkamp, Wilhelmina Joosten.

NIEUWE OPRICHTING.

Met genoegen kunnen wij de oprichting vermelden van het Genootschap der H, Kindsheid te Cothen Moge de Goddelijke Kindervriend deze nieuwe afdeeling zegenen.

FEEST DER H. KINDSHEID TE HAAKSBERGEN,

Zondag j.l. werd hier het jaarfeest der H. Kindsheid gevierd. 600 kinderen met sjerpen omhangen of verkleed in kleurig costuum te zien optrekken naar de kerk om zich daar toe te wijden aan het Goddelijk Kind en te bidden voor hun heidensche broertjes en zusjes, is oen feest ook voor de grooten. Voor de kleinen nog veel meer dan een feest ! Het missionaris-leven met zijn avonturen en moeilijkheden in vreemde gewesten, .verlicht door de christelijke liefde, boeit het kinderhart, misschien nog meer dan de grooten. Dit was te zien in den schitterenden optocht, waarmee het feest werd geopend. Wat fier zaten die missionaris-kabouters op den breeden paarde-rug, wat sprongen die negertjes voor de karwats van den slavendrijver, wat parmantig gingen die Chineesche parasols op en neer ! Maar niets ging dit jaar toch boven den nieuwen praalwagen : een oceaanstoomer, die golven kliefde, een vlugge tweemaster met dampende schoorsteen en wapperende vlaggen ; matrozen aan de touwen, aan dek een heele rij missie-passagiers ; zwarte Zusterkens, witte Paters, een flinke zwarte Piet niet vergeten. Bij de kerk werden de ruiters afgebeurd, het schip ter zijde gedraaid en togen alle kinderen de kerk binnen. Het heele middenschip was nauwelijks groot genoeg om die honderden een plaats te geven. Na een