is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je werk van een kameraadje overschrijven of minder fouten opgfeven ,dan je hebt.... dat noemen we bedriesen! sommige kinderen doen dat wel eens ! niewaar meisjes ?

Alle meisjes knikten van ja, het was zoo !

„Welnu,” ging Zuster Anna voort, „moet ik nu in een boek laten drukken ; de Nederlandsche kinderen liegen en stelen en bedriegen ?”

„Hè nee Zuster,” riepen er een paar, „dat is toch niet de waarheid !”

„Juist,” zei de Zuster, „dat is niet de waarheid ! Nu dan, van de negers is het ook niet de waarheid en zeker niet van de gedoopte negers, die dus Christenen zijn ge-Vv'orden ! die doen hun uiterste best, om altoos oprecht te zijn en als zij nog eens een leugen zeggen, toonen zij groot berouw en nemen zich voortaan beter in acht ! Ook het stelen wennen zij af.... Zij steken de handen niet meer uit naar andermans goed en wanneer hun de verleiding te groot is en zij iets wegnemen, brengen zij het bij den Priester, die het aan den eigenaar terug bezorgt ! Eveneens met het bedriegen.... daar zal de Christen-neger zich zelden aan schuldig maken 1 dus je ziet wel, Tonia, dat broer Hendriks boek ook niet heelemaal de waarheid zegt ”

„Maar Zuster, waarom zetten de menschen dan zoo iets in een leerboek ?” vroeg Tonia....

„Ja kind dat schrijft de een van den ander na, zonder te onderzoeken, of het wel waar is !”

Den volgenden morgen kwam Tonia op school met een boodschap voor Zuster Anna „Zuster, Hendrik zei van morgen, dat de Leeraar op school net hetzelfde gezegd had als U en dat de jongens in hun boek onder aan de bladzijde moesten schrijven : „Sedert de negers Christenen zijn geworden, is dit alles heel veel verbeterd ook zijn zij veel werkzamer dan vroeger.”