is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen overzieht der inkomsten van het Genootsehap in 1921, 22, en 23.

1' Over geheel de wereld :

In 1921 7. 042.545 fes. 57 centimes.

In 1922 8.755.190 fes. 41 centimes.

In 1923 11.679.935 fes. 24 centimes

2e Daarvan bracht Nederland op in

1921 1922 1923

’s-Boseh 230.671 fes. 281.456 fes. 320.513 fes.

Breda 53.100 fes. 83.700 fes. 105.000 fes.

Haarlem 90.000 fes. 125.065 fes. 142.300 fes.

Roermond 152.839 fes. 166.646 fes. 226.280 fes.

Utreeht 117.020 fes. 101.612 fes. 168.744 fes.

643.630 fes. 754.480 fes. 962.838 fes.

Overal verblijdende vooruitgang !

Kindsheidoptocht te Roermond.