is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen uit Arnhem (par. H. Eusebius) 25 gld. tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen Maria, Antonia.

Door bemiddeling van Zr. André St. Jozefgesticbt te Soest 20 gld. van N.N. tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen: Antonia Gerarda.

De collecte op bet Kindsbeidfeest te Oldemarkt bracht 50 gld. op : te bestemmen voor een slaafje te noemen : Jobannes Albertus Halman en voor een slavinnetje te noemen : Aloysia, Aleida Hendrika Haverkamp.

Gecollecteerd op bet Kindsbeidfeest te Erica ƒ 7.20 voor een slaafje te noemen Kobus van Erica.

Gecollecteerd te Losser bij Oldenzaal ƒ23.92.

• De collecte op bet Kindsbeidfeest te Heumen en Dordt beeft opgebracbt 10 gulden.

UITGELOTE NAMEN: Lobith.

JONGEN : Bertus van Wolfen.

MEISJES : Elisabetb Bisselink, Cornelia Langenbof, Willbelmina Linders. ,

St. Janneke met de twee Engeltjes. Groepje uit den Kindsheidoptocht van de Parochie v. O. L. Vrouw van Goeden Raad te Utrecht.