is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vierd ; een nieuwe groep, nl. Jezus en St. Janneke, trok bijzonder de aandacht ! Het was mooi de kleinen heen en weer kerkwaarts te zien trekken. Moge alhier de Kindsheid ieder jaar in ledental toenemen, dit ic voorzeker de wensch van al de zelatricen. De collecte bracht op ƒ10.58.

Nieuw Namen : Door bemiddeling van Mej. M. Thielman ƒ25 tot vrijkooping van een slaafje te noemen Joseph van Nieuw Namen.

Wagenberg: Door bemiddeling van Mej, A. M. Bosers van een overleden weldoener ƒ 10.

DOODSBERICHTEN.

In de gebeden der leden wordt aanbevolen:

AARTSBISDOM UTRECHT.

Ruurlo, Mej. Wilhelmina Ebbens. Didam, Aleida Johanna Maria Kummeling.

BISDOM DEN BOSCH.

Mej. D. A. V. d. Heuvel, Wanroy.

BISDOM BREDA

Koewacht, Maurice Augustinus.

AARTSBISDOM UTRECHT.

Een vriendelijk verzoek aan de Dames Tresoriersters, hare opgaven en foto’s voor plaatsing in de Annalen in te zenden vóór den 25®"" Sept., Nov., Jan., Maart enz. aan

Mevr. J. TORDOIR-Garrels.

Algemeen Tresorierster van het Aartsbisdom.

Biltstraat 101’’ UTRECHT.

N. B. Van de kiekjes kan er slechts of hoogstens twee geplaatst worden.

NIHIL OBSTAT.

C. H. Baptist, M. S. C. libr. cens.

Tilburg!, die 5 Augustii 1924

BVULGETUR.

J. Pompen, Vic. Gen. Busc.

Buscoduci, die 6 Augustii 1924