is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN JEUGDIG APOSTEL.

(Uit een brief van Mgr. Sweens, Apostolisch Vicarius van Züid-Nyanza in Africa.)

Petro is het zoontje van katholieke ouders. Hij is zeven jaar oud. Hij speelt met zijn kameraadjes in de wei. Die anderen zijn jonger dan Petro en nog heidensch.

Om z’n hals draagt Petro z’n kruis en z’n medaille van O. L. Vrouw. Hij kan al z’n kruisteeken maken, het Onze Vader, Wees gegroet en de 12 Artikelen des geloofs en zelfs eenige lessen van den Catechismus.

Terwijl ze daar in de wei neerzitten, begint Petro op zijl. manier de voordeelen en het geluk van mikristu d.i. C. isten te zijn, uiteen te zetten. Hoe weet ik niet, maar t was de genade die werkte; in de harten der kleine guiten kwam een sterk verlangen op, om ook evenals Petro mikristu te zijn.

O, dat is geen zwarigheid, dat is makkelijk genoeg, zei Petro. Niets eenvoudiger. Ik zal wat water nemen, dat over uw hoofden uitstorten en eenige woorden uitspreken.

Water was er genoeg bij de hand; de rivier liep vlak langs de wei. ’t Was juist de plaats, waar ze voor hun