is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARTSBISDOM UTRECH T.

BERICHT.

Daar de onkosten der H. Kindsheid te groot waren en dit niet in het belang der goede zaak is, hebben we hel aantal Annalen voor iedere afdeeling teruggebracht en ontvangt elke Hoofdzelatrice Annalen volgens ledental en contributie.

Mevr. .]. Tordoir-Garrels,

Algem. Thres. v. h. Aartsbisdom

Met vreugde kunnen wij de oprichting vermelden van het Genootschap der H. Kindsheid te Kloosterburen (Gr.). Moge de Goddelijke Kindervriend deze nieuwe afdeeling zegenen.

UITGELOTE NAMEN.

Kiethoven. Maria Koppelman en August Veendruk.

Door de R. K. Meisjesschooi in de Brandtstraat zijn vrijgekocht Ie Anna, Maria, Elisabeth Donkers, 2e Gertrudis Maria Eiisabeth Wennekens.

Door de R. K. Meisjesschooi van de Brouwersgracht; Ie Theresia. Maria, .losepha. 2e Catharina, Maria, Aioysia, Justina, 3e Maria Aioysia.

Door de R. K. Meisjesschooi ’s Gravezandelaan: Ie Maria Magdaiena. 2e Theodora Maria en 3e Elisabeth.

BISDOM VAN DEN BOSCH

liigekomen liefdegiften.

Asten, uit de nalatenschap van den Zeereerw. Heer v. Schijndei / 375. Van NN. tot vrijkoop van vier slaafjes Theodorus Antonius Marinus Antonius, Johannes en Henrica ƒ 100. Aan giften ƒ 28.

St. Anthonis, opbrengst collecte Kindsheidfeest ƒ 120,

Beek bij Nijmegen, opbrengst collecte f Aan liefdegiftei / 11.32.

Berchem, door bem. der zelatrice G. B. ƒ 50. Van B. v. E. f 2o Extra gift ƒ 5.

Beugen, giften ƒ 1.78.

Boxmeer, opbrengst collecte bij gelegenheid der Kindsheid ƒ 57.4 Hij de Kribbe ƒ 6.26.

Boxtel, van wijlen Mej. Hendrika van Susante ƒ 50.

lïoerdonk, aan rente ƒ 19.75.

Gasteren, opbrengst collecte ƒ 30.13. Voor med. f 0.10.

Cuyk, liefdegiften f 25.05.