is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het land van belofte, waar de zon van het H. Geloof voor haar begon te schijnen. De priester, een ijverig missionaris, die terugkeerde uit Java na daar een twintig jaar te hebben gewerkt, vond in Nancy een dankbare en gewillige leerling. Hij wees er haar op, dat de godsdienst alle lijden verzacht, en den mensch onderworpen maakt aan God, die een Vader voor Zijn schepselen is.

Nancy kon nu veel beter haar meesteres helpen en opbeuren dan eerst, en ook de kleine Lydia kreeg zachtjesaan menig begrip van godsdienst aangebracht, waarover zij vroeger nooit gehoord had.

Dikwijls sprak hij ook met het zieke, hiilpelooze moedertje.

En wonderbaar zooals de kalme rust van het arme, nog heidensche kind op de zieke werkte. Deze werd ook veel rustiger, bad meer mee, als kleine Lydia ’s morgens