is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELBEERS.

Na lang uitstellen hebben we het 50 jarig bestaan der H. Kindsheid in onze Parochie gevierd. Was Oostelbeers oorspronkelijk met M -Beers aangesloten, nu is dat eenige jaren appart, zoodat de feestelijkheid voor de 2 Parochies kon gelden. Met eene algemeene H. Communie onder de Ie H. Mis werd de dag begonnen. Na de 2e H. Mis

voordracht in het Patronaat van „de H. Kindshei '” .„oneelstuk voor meisjes, uit het Chineesche leven genomen, waarvan hier een photo, waarbij men kan waarnemen dat het altijd geen Zusters behoeven te zijn, die leiding geven, want zoo’n voordracht, zoo echt, zoo ongekunsteld, zoodat de toeschouwers nu eens de tranen in de oogen kwamen van medelijden, dan weer eens hartelijk konden lachen, om het guitige van het kinderspel, zoodat men terecht kan zeggen, laat de groote menschen maar eens komen met hun tooneel, wie