is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP DEB H.KINDSHEDD «Un MCI

Jaargang 75

No. 449,

MIJN PAARDJE.

door Mgr. Rossillon, Coadjutor van Vizigapalam

Er moest 'n paard gekocht worden. Te voet gaan, ging niet langer. Maar een paard koopen is geen kleinigheid, vooral niet voor de magere beurs van een missionaris, 't Zou echter ook zijn voordeelen meebrengen. Een missio- is al eerbiedwaardig. Maar een te paard! Wat zou dat een indruk maken! Die zou bepaald onwederstaanbaar zijn en de harten stormerderhand veroveren! Verbeeld u, als hij langs de rijstvelden reed, hoog in den zadel, dan zou men hem al van verre zien aankomen met zijn wapperenden baard. Men zou hem tegemoet loopen, om hem te groeten. Zijn bediening dus en.... zijn oude beenen zouden er bij winnert.

Een paardekooper bood zich toevallig aan. De koop was gauw gesloten. Als een vuurtje ging de tijding door

A

8