is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 76, 1926, no 452, 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIEKLINGSBEEK. Van N.N. tot vrijkoop van twee slaafjes Ant. en Johannes ƒ 50.—.

CUYK. Liefdegiften ƒ 25.—; snoepcenten ƒ 4.45; liefdegiften Katwijk ƒ3.15

UITGELOTE NAMEN: Beek en Donk.

Maria Jaspers, Wilhelmina v. d. Heuvel, Antoon Janssen.

AARTSBISDOM UTRECHT.

Ingekomen liefdegiften.

Dit Haarle (Ov.) een gift van ƒ 10.

Gespaard geld der kleintjes van de R. K. School te Barneveld ƒ 2.75,

FEEST DER H. KINDSHEID TE WASSENAAR.

WASSENAAR. Op 28 September genoten we weer van het jaarlijksche heerlijke feest der H. Kindsheid, ’t Was een lieve lust de

kerk gevuld te zien met kinderen er waren er geen thuis gebleven en ze te hoeren zingen tot het Kindje Jezus; zelfs de allerkleinsten deden op hunne manier mee. Na de H. Mis richtte de ZeerEerw. Heer