is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 78, 1928, no 465, 1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tilburg, par. Heuvel. Door hem. van Mej. B. Arnold van NN. tot vrijkoop van een slaafje ƒ 25.

Tilburg, par. Hasselt. Van wijlen den ZeerEerw. Heer F. J. A. de Beer ƒ 250.

Veghel. Gift van NN. ƒ 25, van wijlen Mej. ,lo.sephina v. d. Boer ƒ 25.

WaMwijk, par. St. Jan Baptist. Liefdegiften ƒ 2.50, verg. medaljes

ST. AUGUSTINUS»PAROCHIE, NIJMEGEN.

Zelatricen der H. Kindsheid in de St. te Nijmegen.

De H. Kindsheid is sinds jaar en dag ingeburgerd. In 1925 vierde zij haar 75 jarig bestaan, in de St. Augustinus»Parochie. Dit moge een der oorzaken zijn van haar bloei, maar zonder dit wakker clubje, zou bij verandering van tijden en omstandigheden de jaar» lijksche contributie toch heel wat lager zijn gedaald.

Hulde voor hun moeizaam werk onder vaste leiding.