is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gld.

Moederhuis Eerw. Fraters 63.

Missiecomtié 200.

Tongelre 265.33

Uden 552.38

Udenhout 358.

V alkenswaard par H. Nicolaas 190.

par. H. Antonius —.—

Veghel 302.20

Velddriel 40.—

Velp 45.

Vessem 146.

Vinkel 109.32

Vicrlingsbeek 240.21

Vlijmen 168.—

Volkel 300.

Vught 773.34

Waalwijk par. H. Antonius 115.

par. St. Jan Baptist 647.91

Wanroy 125.50

Waspik 100.—

Wijbosch 53.50

Weurt —.—

Winssen 268.

Wintelre 107.38

gld.

Zeeland 662.

Zeelst 308.50

Zevenbergen 235.—

Zevenbergschen Hoek .—

N.N. te X. 400.

Pater Boelaars 3.50

H. Jacobs Semarang I.

V. d. Z.Eerw. Heer A. F. Faazen 25.—

Door bem. v. d. H.Eerw. Heer Mgr. J. Pompen van N.N. 300.

Van N.N. 25.—

Door bem. v. Mevr, de Wed. V. d. Eerden» Vissers van N.N. 1000.—

V. Mej. Sena Silderhuis te Saasveld 5.

Door hem. v. d. Weledel» gestr. Heer A. J. Schouw uit de nalatenschap van iVlevr. de Wed. J. H. W.

Koster v. d. Pijl 100.— van J. Cornelissen te

Nijmegen 2.50

aan rente 154.90

54529.70

UITGAVEN.

Aan Annalen f 5761.28

Aan porto’s 462.50

Aan afrekeningsstaten 1-16

Aan lijsten 53.69

Aan doel en voorrechten 6.65

Aan reglementen 4.05

Aan kinderzegen 0-50

Aan opdrachten 2.77

Aan Redactie en cliché’s 243.52

Aan giro onkosten 7.50

ƒ 6.543.56