is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ek dink dat die kinders in Holland sal vir my help om die swarte en gekleure heidenekinders van Suidafrika in die land van die protestantse Hollandse Boere vir ons heiige katholike Kerk te red. Dit is reeds menige honderde van jaare dat die Hollandse Gereformeerde Kerk in Suidafrika werk. Die Katho? like Kerk het swaar werk te doen. En ons vertrou ook op die help van die Hollandse Kristene, want hulle is blootsverwant met die Boere, wat aan die Gereformeerde Kerk behoort. Ons moet hart werk opdat ons die swarte en gekleurde Hei=

Anni

Theresia

denkinders kan ver hou van die Gereformeerde Leer om uit hulle in die skoot van ons heilige Katholieke Kerk te voor. Help my tog, Meneer, om die Konvent vir die Susters te hou en ook die huis vir die meisieskinders wat van ver na die Missiestasie toe kom en nie in die dorp familie het nie.

Die Onkoste sal omtrent 1000 engelse Pond wees, en ek het die vaste vertrou dat U iets sal vir my doen om die onkoste te betaal.