is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oirschot, verschillende kleine liefdegiften ƒ 4.75.

Raamsdonksveer, van N.N. tot vrijkoop van twee slaafjes Joseph en Geertrudis ƒ 50.—.

Rosmalen, collecte ƒ 202:62, missiebusje van Adr. v. Gerwen tot vrijkoop van een slavinnetje Aldegonda ƒ 30.75. Par. Hintham, tot vrijkoop van een slavinnetje Maria=Marinus f 25.—.

Someren, collecte ƒ 193,52, liefdegiften ƒ 18.91.

Tilburg, par. ’t Heike, colleete ,/31.—, uit de versieringskas ƒl5, nagekomen contributies ƒ 4.—.

Par. Heuvel, verg. zilveren med. ƒ 12.—, vijf Eereleden ƒ 18.—

Vught, collecte ƒ206,65, liefdegiften ƒ2.—, overgeld f 0.25.

UITGELOTE NAMEN

’ssßosch, par. St. Jacob. Johanna v. d. Houdt, Cornelia Stolzen* bach, Doortje Valentijn, Gerdina Hallier, Maria Mange, Elisabeth V. Gogh, Jan Gielen, Petrus v. Wanrooi, Arnold v. d. Leeuw, Frans Mettrop, Jan Kerstel, Jozef Smits, óerrit Onstent.

Haaren. Corn. Bijnen, Henricus Vermeer, Cornelia Couwenberg, Jaantje v. d. Aker.

Tilburg, par. ’t Heike. Paul Mutsaerts, Louis Pirenne, Everard Pierson, Willem Ghering, Jan Kremers, Jeanne Emmen, Maria Huybrechts, Nelie Vriens, Bernardine Marsé, Helena Hexspoor.

Vught. Piet Akkermans, Theo Verhagen, Piet v. Esch, Elsje Trimbosch, Dina v. Eseh, Nelly Maas.

ROSMALEN

Nadat heden morgen in de H.H. Missen, een opwekkend woord voor steun aan de Missie tot de geloovigen gerieht was, werd heden middag de jaarlijksche Kindsheidoptocht gehouden. De prachtige .stoet begeleid door de Harmonie St. Ceeilia trok ten 4 ure uit. In het bijzonder dient vermeld te worden de ftissche groep der 8 matrozen met schip, en een mooi beeld van ’t Kindje Jezus gedragen door vier kleine meisjes, terwijl ook zeer aardig aandeed de nieuwe picolospakjes voor de jeugdige colleetanten; Maandag 10 u. plechtige H. Kindsheid Mis, waaronder door den WelEerw, Heer Directeur de kinderen werden toegesproken, alsook een woord van gelukt wensch voor de Zelatrice Johanna Voets, die vijf en twintig jaren Zelatrice geweest is. De namen der kinderen die uitgeloot zijn, zijn: Adrianus v. d. Heijden, Henricus Teulings, Cornelis v. Osch, Petronella v. Nuland, Fientje v. d. Wiel, Johanna Gerven. Dat