is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARTSBISDOM UTRECHT. INGEKOMEN LIEFDEGIFTEN.

Met de schitterend geslaagde Missiedag, beeft de afdeeling Lobith

opgebracbt ƒ 50, voor twee slaafjes te noemen Julia en Jobannes. Een gift ontvangen uit Goor, groot ƒ 10.

De Meern, door bemiddeling eener Zelatrice, gecollecteerd op bet zilveren huwelijksfeest van vader en moeder door de kleine Bertba ƒ 7.

Gecollecteerd op het Kindheidfeest te Haaksbergen ƒ 87. Voor vrijkooping van een slaafje van N.N. te Weerselo ƒ25

UITGELOTE NAMEN

Vaassen; Toos van Bussel, Marie van de Weerd, Johannt Wilhelmina Hofmeier en Trui Weultjes.

Haaksbergen. Jongens: Cornelis, Joannes, Henrieus, Antonius Gerardus en Hermanus.

Meisjes: Theresia, Hermina, Johanna, Hendrika, Gerarda ei, .•\nna.

Borne (Ov.): Frans Westerbeek. Herman Höfte, Jan Wolthuis Herman Spekreis, Sientje Nijhuis, ,Io Vonk. Hermien Stoelers er Marietje Cremer.

VERSLAG VAN BORNERBROEK (O.)

De Missiedag, dien we hier op den laatsten Zondag van Septemoehebben gehouden, is een feestdag geworden voor alle kinderen. Ni Jen middag zagen we een lange rij van meer dan 200 kinderen ir optocht door het dorp trekken. Allen waren in een ander pakir «estoken, die we voor een groot deel van de Zusters van elderm leen hadden gekregen. Eenige foto’s geven eenigszins een ider 'an onzen mooien optocht, die aldus was opgesteld:

Voorop: een Herdut te paard met eenige soldaten.

Ie groep: „Jesus, de Kindervriend.” Bruidjes. Jesus met St. .)an'cke, Tree.sje, herdertjes, kinderen uit alle stammen.

2e groep: „Hulde aan de Kindervriend.” Zes maagden in lang wit gewaad droegen het beeld van het Kindeke Jesus, dat wero voorafgegaan, gevolgd en omgeven door bruidjes en engelen me: palmtakken.