is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal Inkomsten ƒ 13533.03

Totaal Uitgaven ƒ 1369.59

Verstuurd naar Parijs ƒ 12163 44

31 Januari 1i931.

H. V. SASSE V. YSSELT,

Hoofdthesaurierster.

Gezien en goedgekeurd.

Breda, 31 Jan. 1931.

J. M. van OERS. Vic.»Gen.

INGEKOMEN LIEFDEGIFTEN.

Breda. Gift N.N. Parochie H. Barbara ƒ 25. voor een slaafje te noemen Olivie.

Door bemiddeling van de Zelatrice M. v. Someren, van de kinderen der beide scholen voor 2 slaafjes Gerardus Aloysius en Dominica Catharina.

Door bemiddeling van Mej. Johanna Koens ƒ 25. voor een slaafje te noemen Jozeph Maria.

Chaam. Door bemiddeling van Mej. J. Geerts ƒ25. voor een slavinnetje Theresia, door bemiddeling van Mère Isabelle ƒ25. door bemiddeling van Mej. M. Krielaars 2 slaafjes Joseph en Maria,

ƒ , nog een slavinnetje ƒ 12.50 te noemen Maria, door bemidde» ling van Mej. Theunen ƒ 5. van N.N. en ƒ 50. voor 2 slavinnetjes Maria Theresia en Dimphna Adriana.

Molenschot. Door bemiddeling van Pastoor v. Oers, gift van ’t tooneelgezelschap ƒ 15.—.

Oosteind. Door bemiddeling van Zelatrice A. Bossers ƒ25. voor een slavinnetje Theresia, door bemiddeling van Mej. M. Blankers van wijlen Mevrouw Mathilda Johanna Jacoba v. Lanfielaar ƒ 500.—. ®

Roosendaal. Door bemiddeling van Mevr. H. ƒ 100.— voor 4 slaafjes.

Steenbergen. Liefdegiften ƒ 26.50, collecte op straat ƒ 14.97.

Terheyden. Van N.N. ƒ 42.50, door bemiddeling van Mgr. v. Oers.

Ulicoten. Door bemiddeling van Mej. Clotilde van Loon ƒ 10.— van overl. Zei. M. Corn. Boeren.

Wagenberg. Door bemiddeling van een zelatrice ƒ 10.— van een overleden weldoener, door bemiddeling van Mej. A. Roovers ƒ 10. van een overleden weldoener.

Door bemiddeling van Mgr. J. van Oers, Vic. Gen. ƒ 1000,— van een R. K. Priester te Breda.

Door bemiddeling van Mej. A. M. Rovers, Zelatrice te Wagen» berg ƒ 10.— van een overleden weldoenster.