is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 82, 1932, no 487-492, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer weigeren. De Zuster vertrouwt hem wel niet, maar ze wil toch de proef nemen, ’t Zal ook goed zijn voor het ont= luikend geloof van Mpumbya ; door den strijd zal het dieper wortel schieten. „Uw kind gaat mee, zegt de Zuster, maar pas op, als ge uw beloften niet houdt.”

De volgende dagen komt Mpumbya trouw naar school, maar den vijfden dag zegt ze aan de Zuster : „Zuster, ik heb er genoeg van ; ik blijf hier ; ik ga niet meer terug.”

„Waarom niet ?”

„lederen keer als ik thuiskom, geeft vader mij in plaats van bananen een vracht stokslagen. Ik heb me dapper ge= houden, maar met dat al krijg ik niets in mijn maag.”

„Goed. Als hij zijn beloften niet heeft gehouden, dan hoof ik LI niet naar huis te laten gaan. Bid Onze Lieve Vrouw om moed en geduld. Bid ook voor vader, opdat hij zijn en uw welzijn mag begrijpen.”

~0, Zuster, gisteren nog heb ik hem hooren praten over mijn huwelijksprijs met een ouden muzelman van ons dorp.

Z. H. de Paus, patertjes, chineezen, een zwartje en een paar zouaven uit Harmelen.