Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Communie gedaan hebben. „Kom vader, zei ik tegen hem, kom jij hier naast mij zitten; jij moet ook beginnen te leeren en moet christen worden”. Toewan, mijn tong is stijf, mijn verstand verstomd, mijn beenen oud. „Gekheid vader, je hoeft niet ver te loopen met je oude beenen, de toewan is nog jong en zal wel bij jou komen; de toewan zal praten en jij luisteren en domme menschen kunnen ook in den hemel komen als ze maar van goeden wil zijn”. En de oude heer bleef zitten luisteren en is sedert tot mijn vertrek geregeld in de catechismuslessen geweest, met de belofte zijnerzijds om na mijn vertrek ook door te gaan met leeren bij den catechist.

Dat leeren in de open lucht midden in een kampong heeft ook zijn keerzijde. Verbeeld U, lezer, een open plek ± 20 meter in het vierkant; midden in een grooten boom, aan devier zijden inlandsche woonhuizen. De pastoor, gezeten op den eenigen stoel die in de kampong te vinden is, heeft een gehoor van een honderdtal menschen, groot en klein, zittend, hurkend, liggend, staande, zelfs hangend op de takken van den boediboom. Hier vlak bij U staat een vrouw padi te stampen, ginds is een ander bezig tusschen 2 steenen djagong te pletten; kippen, honden, varkens, geiten alles komt 'op zijn beurt de vergadering bezoeken of liever storen. Eens was ik in het volle vuur van mijn redeneering, toen ik dacht dat er een aanval op mijn leven geschiedde. Wat was er gebeurd? Een meter of 5 achter mij lag een groot varken met haar jongen. Een ander krulstaartje komt in de buurt, met welke bedoelingen kan ik niet gissen. Of het varken met haar biggen er meer van wist, weet ik niet, maar ziehier wat gebeurde.

De moeder der jeugdige krulstaartjes springt woedend op, en poef daar rennen beide varkens in dolle vaart van achteren tegen mijn stoel. Mijn gewicht was ditmaal mijn redding. Ware het anders geweest dan was de pastoor met stoel en varkens midden tusschen de toehoorders geslingerd. Om [9O kilo van zijn voetstuk te lichten, daarvoor is een stootje noodig!

En welke taal ik met dat volkje spreek, zult ge wel vragen? Soloreesch en maleisch. Soloreesch moet men spreken met

Sluiten