Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

Oosterhout . . N.N. voor het missiegebied van Pastoor J. van der Loo f 50.—

Eindhoven. . . N.N. voor de missie ■ 100.—

Hoogeloon. . . N.N. tot zekere intentie voor Pastoor M. Timmers • 7.—

Zevenbergen. . Door bemiddeling van Mej. M. Damen, van een overleden Weldoener voor de missie van Mgr. E. S. Luypen – 250.

Gent (België). . N.N. voor het spaarpotje van Pastoor G. Schmedding – 20.—

Kampen . . . N.N. voor de missie • I.

Eindhoven. . . N.N. voor de missie 4.50

Amsterdam . . N.N. opbrengst collecte zilveren bruiloft . – 1.36^

Katwijk. . . . St. Will-College: afd. Grootenburg-Kastje voor verloren zaken – 2.43^

Nijmegen . . . N.N. voor de missie van Mgr. Edm. S. Luypen • 25.

Den Haag. . . N.N. jubilé-aalmoes voor de Indische missie – 10.—

Rotterdam. . . Van Wilhelmina Maria Bijstand voor de E.E. Zusters J. M. J. te Menado voor de opvoeding van een inlandsch meisje – 25.

Groningen. . N.N. 199 verzamelde halve centen. . . – 0.99^

OPBRENGST POSTZEGELS, BLADTIN, ENZ.

Amsterdam . . St. Ignatius College . – 7. –

Groningen. . . N.N. ' • 1-50

’s-Gravenhage . E.E. Zusters Maria-School – 6.50

~ . . E.E. Zusters Diertstichting – 4.

‘s-Hertogenbosch EE. Zusters J. M. J. Mariënburg ... – 36.

Amsterdam . . Gonzaga-Vereeniging – 15.

Boxtel ..... St. Ursula-Klooster – 14.

G. J. SCHUURMANS s. j.

’s Gravenhage, 31 Juli 1913.

Sluiten