Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gegeven dit alles zou ik dien bapa toewa (ouden papa) niet gaarne missen.

Ollah Data is koetsier. Ons paardje Frits loopt in de kar, dat het een lust is om te zien. Op bootdag is dit een heele uitkomst. Ik denk-er sterk over om ook een bendy te bestellen. Tot Wai-baloen zijn de wegen tegenwoordig zeer geschikt voor een rijtuig. Met ons paard Bruno is het nu maar een kleinigheid dien tocht af te leggen, maar per rijtuig zou toch nog heel wat makkelijker zijn. Vooral als ik er Zondags heen ga om de H. Mis te lezen, en het daarenboven nog regenachtig weer is, zou een karretje een goede uitkomst zijn. Immers met natte kleeren in Wai-baloen komen, daar een 50 a 60 biechten hooren, en dan de H. Mis met preek, is min bevorderlijk voor de gezondheid. Zoo gauw de financiën het toelaten zie ik een bendy te krijgen, maar dan ook geen prul doch een puik beste.

Er zijn in den laatsten tijd onder den titel „Timoreesjes” zeer scherpe artikelen geschreven in de Soerabaya Courant. ledereen wordt er doorgehaald, ook de Missie krijgt haar deel en zelfs de resident wordt niet gespaard. Wij zullen ondanks dat geschrijf rustig blijven werken aan het zielenheil der inlanders.

Over de belhamels hier achter den Ilimandiri is eindelijk een vonnis uitgesproken. Een twintigtal hoofden enz. zijn verbannen. De molang van Lewohloewo heeft 20 jaar gekregen. Hij zal zijn oude woonplaats wel nooit meer terugzien. De hoofden van Lewotala hebben de een 5, de anderen 10 en 15 jaar gekregen. Ik weet niet of ge de kapala’s van Riang Kemie kent; ze kwamen dikwijls hier bij ons; ook zij hebben ieder 1 jaar gekregen. Wailola en Lewotala hebben nu hun kampongs in Okka. Kon zich daar nu een pastoor gaan vestigen! Alleen in Lewotala zijn 350 geaccrediteerde luitjes.

Onlangs ben ik een kijkje gaan nemen op Promohaon. Lawe was daar begonnen de kinderen te onderwijzen; hij had er reeds 30 bij elkaar. Ik ben er toen heen geweest, heb er 24 kleine kinderen gedoopt en Lawe aangesteld tot catechist. Dat wordt dus alweer een statie om aan te doen op reis naar Lamelara.

Kwamen er nu maar missionarissen! Op Solor kon er best

Sluiten