Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPT OVERZICHT

van de dienstverrichtingeti der Eerw. MissioTiarissen &. J. in het Apostolisch Vicariaat van Batavia.

Dienstjaar 1914.

*) Be cijfers van deze kolom worden sterk beïnvloed door interne Kath. leerlingen, van welke velen veelvuldig en zelfs dagelijks communiekeren; dit geldt voor de staties sub. 3,7, 9; vooral voor die sub. 4,8, 10, 11 en 12, de B,eligieusen niet inbegrepen. Sumatra en B£ nka bebooren tot de Apostollscbe Prefectuur van Sumatra; Timor en Onderhoorigbeden, waaronder ook Flores met plm. 29000 Katholieken, tot de Apostolische Prefectuur van de kleine Soenda-eilanden. i

' Zielental der Kath. bevolking. d :0) d Huwelijken. 0 0 STATIES. Europeanen U O) Vreemde Oosterling. *3 0> P. O O 0 O c “ 2 §1 Eerste H. Commuï ’S'S O S B <Ü 4) o> M <D 4< bS C è o >■ Civielen. Militairen. PI CC C O <ü o >- o Ph S o o srS JA 4) m – « O» 0 o> O 1 Java. Ambarawa 1870 444 8 2 2324 50 309 26 1673 3 5 2 Bandoeng 1555 713 35 2 2305 150 243 580 80 5919 5 14 14 3 Batavia 5442 972 120 61 6595 391 1896 165 32783 33 43 23 4 Buitenzorg 669 59 22 750 61 264 413 57 26013 2 2 3 5 Cheribon 1037 4 3 1044 66 211 28 925 3 5 8 6 Djogjakarta 1661 329 63 8 2061 84 400 44 .5806 8 14 5 7 Madioen 1580 33 3 1616 139 351 69 9010 2 5 9 8 Magelang 1221 321 240 7 1789 177 727 88 29391 21 21 9 9 Malang 1049 189 1238 49 367 41 10713 4 5 3 10 Mendoet 6 135 1 142 24 112 39 20100 1 2 11 Moentilan 13 1088 8 1109 241 838 215 57980 196 5 12 Semarang 4080 158 20 15 4223 219 1219 42 40500 4 15 12 13 Soerabaja 4431 274 25 5 4735 271 1203 163 16154 28 26 24 14 Gelebes. Makasser 162 164 156 482 46 16 119 24 2065 13 7 15 Minahassa 103 4 10234 10341 601 1986 3478 407 76730 122 83 1 Totaal 1914 24829 366 C 1215? 112 40754 2569 2509 12223 1488 335769 442 250 116

Sluiten