Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX

Terug naar Indië.

Eene causerie van Pastoor Th. Korndörffer.

Terug naar Indië ! . . . . Heb ik het U niet gezegd, dat als er geen groote dingen tusschenbeide kwamen, op mijn «Terug uit Indië» *) stellig een «Terug naar Indië» zou volgen ?

’t Heeft wel héél wat moeite gekost, maar ’t is toch gelukt.

Ik ben weer in ons heerlijk, «lekker», «heilig», zonheet en zongoud Indië !

En o ! wat ben ik blij ! Gezonder en jonger kwam ik hier in Juli weer aan. Magerder gelukkig ook; ’t scheelt veel, want ruimer zit mijn toog. Wijzer? . . .-. dat betwijfel ik; want jongens-nog-an-toe ! te midden van al die Hollandsche geleerdheden met acten A en B bij tientallen rondom je, voel je je hoe langer hoe dommer. En heiligheid, och Heer, dito ! Want je kunt in Holland geen Claverbondschen lezer of lezeres ontmoeten of je wordt .getroffen door hun vroomheid en godsdienstzin. Ik troost me nu maar met de gedachte dat er in ons Indië allicht een of andere koelie is, die een beetje minder vroom doet dan ik.

U weet nog wel, dat ik verleden jaar onder verdenking lag van een heel leelijke keelziekte. Ze fluisterden zelfs van kanker. Zijt gerust, hoor ! Ik ben weer de oude. Ik kweel en zing weer als een lijster; wel te verstaan, als een lijster van meer dan een halve eeuw oud! Dus niet zoo piepjong meer! Doch dat neemt niet weg, dat ik er in ’t geheel niet tegen

‘) Zie Claverbond 1914 hl. 254.

Sluiten