Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t met salutschoten had mogen aangekondigd worden, en door een heldendicht vereeuwigd. Maar kanongebulder wordt in Europa genoeg gehoord, en dichters zijn hier niet. Daarom hebben wij er ons toe bepaald de Eerw. Zusters van harte te bedanken voor al het goede aan de Missie bewezen en O. L. H. te bidden ze nog lang voor de Missie van Midden-Flores te bewaren. Zij leven !

En hiermede neem ik afscheid van de lezers en lezeressen der «Berichten» met het nederig en dringend verzoek toch veel te bidden voor de Missie van Midden-Flores, opdat de nieuwe christenen in hun ijver mogen volharden en O. L. Heer spoedig nieuwe arbeiders in zijn wijngaard zende. Want de oogst is groot en rijp, maar het getal arbeiders om ze binnen te halen, veel te gering.

Rotting, 15 Februari 1916.

Sluiten