Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maastricljt . . . .N. N. voor een „ 12.

Breda N. N. voor onze missie in Oost-Indië „ 5.

Nijmegen N. N. voor de Missie „ I.—■

„ ... „Eigen woning’" voor de Missie . . „ 10.—

Achthuizen .... Elfde zending voor de missie . . . „ 5.

Hoogeloon N. N. ter eere van het H. Hart voor de missie „ 5.

Oosterhout . . . . N. N. door zwijgen verdiend . . . „ 1.—

Boxtel St, Ursula-Kweekschool. Door de kweekelingen werd dit bedrag verzameld voor de kweekscholen op Java „ 10.45

Tilburg St. Ignatïus-Gesticht, voor de Missie „ 25.

Eys (Limburg) . . . X. X. voor een heidensch meisje bij den H. Doop te noemen Maria Elisabeth „ 12.

„ ~ ... X. X. voor een heidensch knaapje bij den H. Doop te noemen Petrus Josephus Hubertus „ 12.—■

OPBRENGST BLADTIN, POSTZEGELS, GLOEIKOUSJES, ENZ.

Groningen . . . .J. H. opbrengst zilverpapier . . . „ 5.45

Harlingen St. Anna-Gesticht „ 6.65

Maastricht . . . . St. Claverbond. Zilverp., gloeikousjes, enz „ 5.80

„ Jongeheeren-Congrgatie. Zilverpapier theelood. enz. 1.10

~ N. N. Opbrengst postzegels . . . „ 12.—

Nijmegen St. Ignatius-Kerk. Congregatie, opbrengst bladtin „ 18.—

Sittard EE. ZZ. Ursulinen, Kleine Externen, Zilverpapier, postzegels „ 4.25

Uden College der EE. Kruisheeren, opbrengst verzamelde artikelen . . . „ 10.80

’s-Gravenhage . . . O. L. Vrouwe-Kerk, Congr. Jonge Dames, Zilverpapier, postzegels . . „ 5.—

„ ... EE. Zusters van het H. Hart, Kinderen, opbrengst zilverpapier ~ 9.—

Tilburg Meederhuis EE. Zusters van Liefde. ~ 40.-

IJsselstein N. N. Opbrengst theelood, capsules ~ 18.—■

Boxmeer EE. ZZ. Carmelitessen „Elzendaal”, postzegels , 9.

Sluiten