Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI.

Bijgeloof

door Pastoor M. Timmers.

Of ik weer eens iets voor den St. Claverhond wilde schrijven ? Aldus een vriendelijke vraag uit Holland, die ik natuurlijk niet mag afslaan, gezien het heerlijke werk van den Bond.

Nu wenschte ik wel van harte, U uit mijn geestelijke praktijk een of ander stichtelijks te kunnen mededeelen. Edoch, met de zorg belast van ons katholiek orgaan, De Java-Post, heeft de pen den herdersstaf vervangen en in plaats van op* heide en weide rond te dwalen ter opspeuring en leiding der schaapkens, is thans het redactiebureau de plaats, waar we ons leven en streven zooveel mogelijk in een A. M. D. G. hebben om te zetten.

Schoenmaker, blijfj bij je leest! klinkt de al eeuwen-oude en nog steeds oer-ware frissche stelling in den volksmond. Veiligheid,shalve zal ik me daaraan houden.

lederen dag heb ik vanzelf de noodige Indische kranten door te zien. Kom, dacht ik, na ontvangst van bovenstaand verzoek, als ik nu en dan eens, aanteekening hield van watje op gebied van bijgeloof zoo al in Indische bladen te lezen krijgt. Dat geeft wel is waar, geen ruikertje van Indische blommekens, frisch en heerlijk van geur en fleur, maar wil men iets weten van de flora uit een land, dan heeft men niet enkel roos, lelie en dergelijken te beschouwen, maar ook zijn aandacht aan bies, rister enz. te schenken.

Laat me hier nog even opmerken, dat ik voor de samenlezing dezer blommekens niet lang op den uitkijk stond. Ook beweer ik in de verste verte niet, in dien tijd alles onder oogen gekregen en nog minder gelezen te hebben. Wat misschien maar gelukkig is. Allicht kom je dan in de bekoring meer op te dienen dan wenschelijk is. O, als schrijvers, niet het minst kranten-

Sluiten