Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Kalken S.J., Dr. A. van Hoe wij in Indië kwamen 3, 73 1917

„Hunne werken immers

volgen hen ' 142 1930 Rede bij het 75-jarig Jubilé der P.P. Jezuieten ... 37 1935

Kasima Endrawahjana, Ign.

Maidenspeech als Volksraadslid 207 1931

Eene verklaring namens de Katholieke Javanen, 19 Juli,

in den Volksraad afgelegd. 221 1932

Kat-Angelino,

Dr. A. D. A. de

Rede uitgesproken bij gelegenheid van het 75-jarig Jubilé der P.P. Jezuieten . 33 1935

Kea S.J., W.

De genade-noveen ter eere van den grooten Apostel

van Indië 67 1933

Keiler S.J., W.

Aan onze leden 97 1922

De vaart op Java en de

Rotterdamsche Lloyd . . 193 1926

Protest-Telegram 85 1932

Tekst van het gelukwenschtelegram aan Z.H. Exc.

Mgr. P. Willekens . . . 126 1934

Kempen S.J., J. v.

In memoriam Pater Fr.

Kiene S.J 174 1937

Statistiek 198 1937

Kesteren, Mej. C. van

lets over de opvoeding van het dessa-kind 142 1929

Keijzer S.J., J, J.

Semarang (brief) .... 5 1889

5 1890

Kisem, Monica

Hoe ik Katholiek geworden ben 243 1922

Koch S.J., H.

Wat kunnen onze jongens en meisjes zooai tot stand brengen? 130 1919

Blz. Jrg.

Djokja en ’t Jav. Noviciaat aldaar 65 1923

109 1924

De dessa in ! 296 1925

Soerakarta of Solo .... 257 1926

Modern verkeer in Indië . . 201 1928

GirisontS 4 1933

Kolfschoten S.J., Dr. C.

Rusland

De toestand der Schisma-

tieke kerk 249 1924

De toestand der Kathl. Kerk. 282 1924

De kansen op hereeniging . 309 1924

De Pastoor van Bogdanovka

26, 59 1926

De Stichter der Katholieke Brahmanen-Gemeente van

Topoe-Maria 91 1926

De komende crisis der

Wereldmissie 121 1926

Kath. en Protestantsche

negers 153 1926

Het geboorteland van den Zoon Gods 185 1926

De tegenwoordige Missiën der

281 1926

Jezuieten 281 1926 De Groote Ziel van India . 312 1926

57 1927

Het land van de rijzende zon. 89 1927

De komst der monniken in de

missie 118 1927

Uit het leven van een

Russischen monnik . . . 150 1927

Egyptische verstootelingen . 182 1927

Uit de Wereldmissie der Jezuieten. ; een tabernakel

voor Letland 275 1938

Kooyman S.J., H.

Aan de directie van den

St. Glaverbond .... II 1935

Komdörffer S.J., Th.

Ontvangst van Z.D.H. Mgr.

E. S. Luypen te Batavia . I-IO 1900

Flores. De Missiepost Mau-

mérie IV-12 1904

Uit de Minahassa .... 213 1910

Hoe de goede God de Communie der kleintjes zegent. 129 1912

Sluiten