Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Dacht de H. Petrus Canisius

ook aan de Missiën ? . . 195 1925

Afscheid aan de Missionarissen bij hun vertrek naar

Java (gedicht) .... 233 1925

Het Angelus-klokje (gedicht). 283 1928 Bij het plaatje (gedicht) . . 147 1929

De Angelus-klokjes in Kali-

bawang 121 1930

Z.Em. Kard. Pietro Fumasoni

Biondi 85 1933

Rouppe V. d. Voort S.J., Th.

Indische Reis 11-56 1904

Van Magelang naar Larantoeka 111-47 1904

Het eerste jaar van mijn

Missionarisleven .... 11-27 1906

Uit Nita (Flores)

Brief IV-63 1906

Brief 149 1907

Brief 40 1909

Een morgenwandeling vanuit

Kotting 199 1910

Uit Nita (Flores)

Brief 191 1911

Brief 190 1912

Hoe men op Flores eene kerk

en eene Pastorie bouwt. . 15 1913

Uit Nita (Flores): Brief . . 122 1914

Rijckevorsel S.J., C. van

Het missiewerk te Lewelery en Bobalon op het eiland

Flores 76 1892

Larantoeka op ’t eiland Flores. Oorlog te Lewelaga. Dood v. Radja Kloei.

Missiewerk te Konga . .1-19 1894

Brief uit Flores 11-45 1898

Flores, nieuwe gruwelen . IV-42 1898

Rijckevorsel S.J., Prof. Dr. J. van

Eerste H. Communie te

Rangkas-Betoeng .... 57 1911

Dienstreizen 247 1912

Uit het heden der Wereldmissie :

Japan 27 1920

Missietentoonstellingen-

Missionarissen 57 1920

Blz. Jrg,

Gebrek aan Priesters ... 92 1920

Oost Europa de Mina-

hassa 122 1920

Negermartelaren van

Oeganda 155 1920

Curafao, Lo Pa Houng

(Shanghai) 188 1920

Zusters J.M.J., Nyassa . . 220 1920

Rusland, Perzië, Het Oosten. 251 1920

Congr. der H. Familie, Jap. Universiteit 282 1920

De Indianen, Britsch-Indië . 313 1920

De Paus en de Missie, Katho-

liekendag in Japan . . . 29 1921

Klein-Azië, China, Frankrijk

en de Missie 59 1921

Protestantisme in de Missie . 92 1921

Bijzonderheden over de

wereldmissie. Protestanten . 122 1921

Uganda, Madagascar . . . 156 1921

Leeftijd Missionarissen, Belg

Congo 188 1921 Missiebladen, De pers . . . 219 1921

Madagascar, Zendelingen,

Madras 284 1921

Suriname, Melaatschen, Ma-

dagascar 315 1921

Past. Carolus Wenneker . . 99 1927

Korte berichten voor de leden

van den Sint Claverbond. 219 1927

246 1927

281 1927

Z.H. Exc. Mgr. Ant. v.

Velsen, S.J 113 1933

Het Ap. Vicariaat van

Batavia in 1934 .... 92 1935

Het Ap. Vicariaat van

Batavia in 1935 .... 94 1936

In memoriam P. Ant. IJssel-

dijk, S.J 214 1936

Rijckevorsel S.J., Prof. Dr. L. van

Eerste indrukken van

N.O. Indië 259 1911

Praatjes over Moentilan . . 266 1911

Processie te Moentilan . . 154 1914

Een reisverhaal, geschreven

door een Javaantje ... 59 1915

De Javaansche Kinder-

Sluiten