Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Idem gedurende de tweede

helft van 1897 . . . .111-42 1898

Atjeh. Pedir-expeditie . . . 1-35 1899

Beschouwingen over Atjeh .111-21 1899

Reis naar Java en terug . . 111-26 1899

Kerkelijke beschouwingen over Groot-Atjeh en onderhoorigheden gedurende Fe-

bruari en Maart 1899 . IV-36 1899

Atjeh gedurende de tweede

helft van 1899 .... 111-5 1900

Atjeh in vroegere dagen.

Christenvervolgingen . IV-36 1900

Atjeh gedurende de eerste

helft van 1900 V-16 1900

Atjeh gedurende de tweede

helft van 1900 11-18 1901

Atjeh. Expeditie naar Sama-

langa IV-20 1901

Brief uit Atjeh 1-22 1902

Groot-Atjeh en onderhoorigheden in de tweede helft

van 1901 11-32 1902

Idem in de tweede helft van

1902 11-65 1903

Idem in de eerste helft van

1903 I'3 1904

Idem vanaf 1 September 1903 1-28 1905

Reis naar Atjeh’s Noord- en

Oostkust IV-42 1905

Reis langs Atjeh’s en Sumatra’s Westkunst, met bittere teleurstellingen en blijde

verrassingen 11-19 1906

Een executie in Atjeh (dag-

boek) 165 1907

De Sint Aloysius-kapel te

Oeleë-Lheuë, Atjeh . . . 224 1907

Verhofstad S.J., Dr. K.

Het Kruisleger in

Ned. Oost-Indië .... 36 1934

73 1935

Verstecgh S.J., Jos.

De eerste Vormreis v. Z.D.H.

Mgrt A. van Velsen, S.J. 173 1924

Korte Berichten :

Djokja, Gandjoeran, Amha-

rawa, Moentilan .... 184 1924

Moentilan 217 1924

Blz. Jrg,

Moentilan, Djokja, Kaliba-

wang 279 1924

Moentilan 93 1925

De trouw eener catechumene. 119 1925

Even Moentilan gaan zien . 169 1928

Keurig en heldhaftig . . . 218 1934

Verster S.J., J,

De Jongensschool te Lela

(Flores) 1-20 1906

Nog iets over onze jongens-

school 133 1907

De oude en de nieuwe kerk

te Lela 121 1908

Visser S.J., N.

Dienstreis op Madoera. . . 11-19 1898

Voorst tot Voorst S.J., E. I. M. van

Aan mijn oud-medeparochia-

nen 216 1933

Oost is Oost en West is

West 140 1935

Vreese S.J., Dr. Jac. de

Uit het heden der Wereldmissie :

Het Roemrijk Ijsland . . . 249 1921

Het veelbelovend Ijsland 27, 60 1922

Herlevend Katholicisme op

Ijsland 156 1922

Van Ijsland naar Finland . . 251 1922

Land en volk van Finland . 281 1922

Finsche Landschappen . . 315 1922

Zomer en winter in Finland . 27 1923

Verleden en toekomst van

Finland 56 1923

Vooruitzichten voor het Ka-

tholicisme in Finland . . 91, 119 1923

Vriens S.J., G.

Een bezoek aan Medarie . . 15 1924

Waarom volgens de Javanen na een maansverduistering

de maan weer heel wordt. 160 1924

Eucharistische hulde te

Djokja 27-7-’24 .... 233 1924

Mohammed. Een kijkje in zijn leven. I. Zijn eerste veertig

levensjaren 81 1925

Idem 11. Als profeet te Mekka 116 1925

Sluiten