Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg,

Het kerkje van Tomohon,

door Eerw. Zusters . . . V-24 1900

Opdracht v. d. Maria Con-

gregatie, door P. Wintjes . 111-59 1901

Feesten te Tomohon, door A,

V. Velsen IMS 1904

R.K. Parochieschool te Tomo-

hon, door P. Wintjes . . 11-24 1904

Iste Communie te Tomohon,

door P. Wintjes . . . IV-32 1904

De Congregatie van Tomo-

hon, door P. Wintjes . . 1-35 1905

Aardbeving te Tomohon, door P. Wintjes 11-36 1905

De kerk van Tomohon, door

A. v. Velsen 11-30 1905

Volkscatechismus te Tomo-

hon, door P. Wintjes . . 111-3 1905

Een bedankje, door P. Wintjes 111-44 1906

Lief en leed uit Tomohon,

door P. Wintjes . . . . 114 1907

Geschiedenis ~St. Waltherius-

gesticht”, door Zr. J. M. J. 230 1908 Gouden Jubilé van Pius X te

Tomohon herdacht, door

P. Wintjes 47 1909

Belevenissen te Tomohon,

door Sr. Albert J.M.J. . . 48 1912

Kroniek over ’t jaar 1911, door P. Wintjes .... 145 1912

Belevenissen te Tomohon. Dienstreizen, door G.

Schmedding 131 1913

Nieuws over Tomohon. De

Gongregatie, door Zr. J. M. J 192 1917

Het St. Waltheriusgesticht te

Tomohon, door Zr. W. . 43 1921

Tosari (Java).

Uit Tosari, door W. v. d.

Heuvel IV-42 1901

Trichinopoly.

Huize: „Topoe-Maria" (Maria-Hof), door C. Kolfschoten 91 1926

Turkije.

De verdrukking der Ghriste-

Blz. Jrg.

nen in Turkije, door Alf,

Vath 186 1924

Utrecht.

Missie Congres te Utrecht,

Rede door A. Djajasepoetrci. 225 1922

Vicariaat'Batavia.

Overzicht van het Vicariaat

Batavia, door C. v. d. Deijl. 78 1933

De eerste katholiekendag in Vicariaat Batavia, door J.

Witte 22 1935

De voornaamste feiten in 1934, door J. v. Rijckevor-

sel 92 1935

Het Apostolisch Vicariaat Batavia in 1935, door J. v.

Rijckevorsel 94 1936

zie : Geschiedenis.

zie : Nederl. Oost-Indië. zie : Onderwijs.

zie : Overzicht Dienstverrichtingen.

zie : Scholen, kath., in N.0.1. (Jaarstaten)

Voor-Indië.

Voor-Indië, door Alf. Vath . 154 1924

Vulkanen.

zie: Bergen.

Wailamoe (Flores).

Het strand Wailamoe, door

W. Schweitz 111-36 1904

Wanaléla (Java).

Een roofnest in de bergen

door J. Dieben .... 144 1925

Wates (Java).

Regen in de bergen bij door P. Zoetmul-

der 45 1934

Wates, door Jac. v. Leengoed. 130 1936

Fiksche Kokapsche jongens, door H. Loeff 66 1937

Watoe-Bela eil. (Molukken)

Een tochtje naar de Watoe-Bela eik, door G. de Cocq

d’Armandville .... 11-55 1894

Uit de eerste dagen der

Sluiten