Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg,

barawa, door Jos. Gitsels 33 1924

121 1924

Moeders feest (Mendoet),

door „Jav. Leerlinge” . . 246 1924

Een nieuwe mijlpaal . . 303 1924

Wij moeten vooruit, door Fr.

Strater 14 1925

Bij de foto’s der Jogjasche schooljeugd, door Br. Neo

8.D.0.0 85 1925

Uit Amharawa, door Moeder

Odrada 113 1925

Een Apostolisch gesprek te Mendoet, door Zr. Francis-

canes 122 1925

Brief aan de meisjes der R. K. H.B.S. te A’dam, door

Andriso Artati 142 1925

Kerstfeest voor Djoja’s school-

kinderen, door R. v. Thiel 171 1925

Berichten uit Amharawa en Mendoet, door Zr. Fran-

ciscanes 229 1925

Fröhelkweekschool. Eerste eindexamen (Mendoet),

door Zr. Columhine . . 301 1925

Zweedsche Gymnastiek, door

Zr. Magdalena 76 1926

De Scholen en de missie, door

H. Caminada 79 1926

Onze huitenkinderen, door Zr.

Magdalena 138 1926

lets over de Mariastichting,

door Zr. Clara 16 1927

Oprichting der H. I. S. te

Solo, door Br. 8.D.0.0. . 131 1927

’t Missiewerk der Ursulinen te Madioen, door Mère Hilde-

garde 144 1927

2e Kerstdag op de Zusters School te Djokja, door H.

Caminada 173 1927

Korte berichten. De kweekscholen, door J. V. Rijcke-

vorsel 246 1927

HardjSsari, door J. Schots . 259 1927

Met de Bendy erop uit, door

Jér Awick 262 1927

Even mampirren naar Deng-

Blz. Jrg.

goeng, door R. v. Thiel . 274 1927

School voor Chineezen te Semarang, door J. v. Rijcke-

vorsel 283 1927

Opening van onze nieuwe School te Medarie, door L.

Weve 301 1927

De nieuwe Zustersschool te

Soekahoemi 313 1927

Hoe de Gymn. en zangles he-

gint, door R. v. Thiel . . 36 1928

Brief, door Amanda ... 60 1928

De R. K. Mulo School van Djokja, door Br. Ferdinand

8.D.0.0 102 1928

Onze ihuishoud-cursus in de Maria School (Amharawa)

door J. Schots 143 1928

Even Moentilan gaan zien.

door J. 'V'ersteeg'h . . . 169 1928

Hoog bezoek te Mendoet,

door Zr. Columhine . . . 240 1928

’n Afscheidsavond in 't Missieland, door Zr. Columhine

e.a 10 1930

Nieuws uit Soekahoemi, door

Mère Gertrude 166 1930

De nieuwe standaard School in Pekoendèn, door H. de

Kuyper 262 1930

Herleving, door H. Bastiaanse 20 1931

Huize „Mater Dolorosa” Meester Cornelis, door J.

V. Driel 23 1932

Moentilan’s convicten, door

Br. Richardus 8.D.0.0. . 42 1933

Over ons werk onder de inheemschen, door Mère

Carla O.S.U 46 1933

Een merkwaardig juhilé . .57 1933

Moentilans’ school en orkest.

door C. V. d. Deijl ... 110 1933

De R.K. A. M. S., door G.

Vriens 148 1933

Bezuiniging op ’t onderwijs (Moentilan), door C. v. d.

Deijl 168 1933

De Chineezen-missie te Sema-

rang, door S. Beekman . 197 1933

Sluiten