Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrouwen liepen in de morgenkoelte, druk pratend naar Moentilan. Het was prettig loopen; de grond was nog een beetje nat van den gisteren avond gevallen regen en de sawah’s zagen er zoo frisch-groen uit.

~We zullen maar eerst naar den pastoor gaan” spraken ze af. Joanna zei, dat zij ’t wel durfde vragen. De anderen zouden helpen: ’t zou toch zoo jammer zijn als arme Monica voor de derde maal opnieuw moest beginnen.

Ze stonden nu voor de kamer van den pastoor; eerst door het raam gluren of hij er is, dan klop, klop. De pastoor had ’t al gezien en kwam naar buiten, om te hooren wat er gaande was. Hij dacht: „Zeker weer een, die d’r rozenkrans verloren heeft of een bebed') komt vragen”.

Toen zei Joanna: „Pastoor, Monica is ziek”.

„Is het erg?” vroeg de pastoor, denkend dat hij het oude vrouwtje zou moeten bedienen.

„Neen, dat wel niet, maar morgen is ’t eerste-Vrijdag en Monica, die al twee keer opnieuw begon, zou toch zoo graag den eerste-Vrijdag houden”.

Ernstig keken de vrouwen den pastoor aan, om te zien wat hij nu zou zeggen.

„O”, zei de pastoor, „daar weet ik wel raad op, ik zal haar morgenvroeg de H. Communie brengen”. De gezichten helderden op: „Kan dat, pastoor?” „Wel zeker, goeie menschen, zegt van avond maar aan Monica dat, als ze heel goed bidt, O.L.H. haar morgen om zeven uur komt opzoeken in haar hutje”.

De pastoor ging z’n kamer weer binnen en de vrouwen begaven zich naar de sawah, om den heelen dag in de stekende zon rijstaren te snijden. Ze werkten opgewekt en blij: Ze wisten nu dat Monica toch haar eerste-Vrijdagen zou kunnen houden. Om vijf uur was het werk afgeloopen; gelukkig regende het nog niet al was het ook West-Moesson. Eerst even in de warong thee drinken, wat zoete pisang koopen voor Monica en dan naar huis om het goeie nieuws te vertellen.

Monica zat intusschen te wachten: ’t was of de zon altijd even hoog bleef staan. Agnes en Anneke, kinderen uit de buurt,

Bebed = een gebatikte lap van ongeveer 1 Meter breedte, die om het benedenlijf wordt geslagen.

Sluiten