Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft die hem nooit de nederlaag van zijn partijgenooten en zint steeds op wraak!”

Toen had pater Comes met een ruk het gesprek afgebroken, hij mocht anders te heftig worden, zou de broederlijke liefde kunnen kwetsen: maar dat die pater Coëlho ook niet zag zooals hij!

Pater Coëlho zag maar niet zooals hij nu in de stilte van den mane-avond dwaalden zijn priester-verlangens als heiligen door puur hemellicht langs de oevers, over de velden ginds de heuvels en de bergen op en Gods lieve sterren te gemoet.

Nog als hij zich ter ruste begaf zag hij die sterren: één triomfboog van God-Overwinnaar.

Tot hij insliep met een dankgebed aan Franciscus Xaverius.

Maar dien nacht zou pater Coëlho wakker schrikken uit diepen slaap en roepen : „O God, ik ben gebroken, ik ben vermorzeld” hij zou droomen den droom van Franciscus Xaverius, zooals vele missionarissen na hem daar in het Oosten dien nog droomen zouden, omdat de droom van dien heilige: een eeuwige is.

Want in dienzelfden nacht gaf Taïkosama zich over aan dronkenschap en ontucht, wat Fienoiama benutte om zijn hoogmoed en ijverzucht op te wekken, door te wijzen: hoe hier in het katholieke zuiden èn overheden èn ouders waakten over hun vrouwen en dochters en weigerden als Fienoiama ze opeischte als slavinnen voor het hof zoo stelden die de wetten der vreemdelingen boven die van hun „opperste heer”.

En in dien zelfden nacht zond Taïkosama in zijn toorn boden tot Ukondono met de keus: Een man, die met zooveel vuur de christelijke wetten verbreidt en de tempels in zijn onderhoorigheden slecht, kan mijn getrouwe dienaar niet zijn, hij kieze dus: of zijn godsdienst verzaken of zijn grondgebied afstaan.

En in dien zelfden nacht zond Taïkosama zijn boden tot de missionarissen met de vraag; Waarom wenden zij alle pogingen aan om mijn onderdanen te brengen onder hunne wet? Waarom verstaan zij zich niet met de Bonzen, in plaats van maar tempels te vernielen?

En in dien zelfden nacht viel Ukondono in ongenade met verlies van waardigheden en land, en werd het decreet voorbereid, dat de missionarissen uit Japan verbande en er het christendom verbood.

Sluiten