Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED VAN EEN KIND VAN JAVA TOT DE ONBEVLEKTE.

DOOR J. GROOT SJ,

Vrouwe Maria, Gij zijt nu zoo wit

als ’n lotus, die in ’t donker water zit

gestengeld, maar zijn blanke hoofd op-beurt

en met zijn wit den vijver over-kleurt.

Waart Gij nu werkelijk een mensch als wij,

bij beurten stil en droef of hartlijk blij,

naar uw harte sloeg om Jezus klein,

die uw droefheid en uw vreugd moest zijn?

Dacht Gij toen aan mij in uw kleine huis

en hoe ik eens zou houden van het kruis,

dat met zijn bloed en groote droefenis

mijn land tot vreugde van verlossing is?

Het heeft U toch wel groote vreugd gedaan,

dat Java’s kind eens bij het kruis zou staan

en lieven. Die daar aangespijkerd leed

en zijn Hart aan de wereld opendeed.

Sluiten