Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

N.B. Giften na 1 Augustus ingekomen, worden in het Octobcr-nummer vermeid.

d hpm , Pastorie „de Zaaier", voor de Java-missie f 115.00; d. bem. V. ~de Ttjd voor de Java-missie f 10.00. _ Groenlo: Kaartclub St CaiTarM'T'’ f 6.10. _ Haarlem: Marlascholen Koningstr.'sde N N te doopen Johanna. Jacoba, Hendrika f 25.00. _ a d rT hmdenkindje te doopen Anna Seörd f 25.00. _ Katwijk a.d. R IJ n : Willebrordus-College voor het Le Cocq-Fonds f 100.00. -Maastricht- te doopen Paulus f 25.50; N.N. opeen zilveren bruiloft Moot' Zusters Ursuhnen voor den St. Claverbond f 15.00. – Mook. Kweekschool, voor een heidenkindje te doopen Jozef-Maria f 25.00. ijmegen :d. bem. v. A. S., S.J., voor het Kerstfeest te Mendoet f 22.40; N.N. voor H. Hart, opdat mijn dierbaren en ik gezegend worden t 10.00. _ Rijsenburg: N.N. voor de ava-missie f 1.50. _ RotterdamÏ. V» I. .e.

Voor dc Nlariaschool te Ambarawa.

Normaalschool der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen ter vorming van R.K. Javaansche Onderwijzeressen.

n“n f s*oo'‘" 1 _ Eemnes: Klooster H. Hart f 49.72. – wLteraracht ~ Haarlem: St. Bavoschool, – Haag: opbrengst f4OO 00 intfaa es R * * 1 t h uij sen. Klooster St. Elisabeth Katwdk~a d R – Franciscusschool f 30.00 _ Katwijk a.d. Rijn: Th. H. f 5.00. Mook- Kweek-!rlir.r,l f-iAAiiQ n gehouden in de Mariakapel f 36.94. _ Nederweert: door de tod'er“n der k°°'' *’“nne bruine zusjes der Mariaschool gespaard f2O 00 _ Nijmegen: d. bem. v. R. P. v. d. H. vNN fIOOO- fam Rv aiu izu.uu. Zuster iFranciscanessL>Zs"o !i roHe°rdam. d bem. v. een vertrekkende missionaris f 271.00 :d. bem. v. N N f 37 00 _ G Franciscanessen f 28.54: Wed. A. H. f 1.0o':°l’. R. St. AntSJiuïf 15ióo“ Wln°h" ~ Valkenburg: Klooster ~

Tot nu toe ontvangen f 8494.49: benoodlgd bedrag f 15.000.

Opbrengst postzegels, zilverpapier enz.

V.

Voor de vorming van Javaansche Priesters.

Aarle-Rixtel: Mariëngaardef 10.00. _Aalbeek:d. bem. V Br E f 9250 Amstelveen; Wed. A. f 4.30; P. v d B f 38- W Fv TiV r r r .kT 1.61 fam. d. W. f 2.13. Amsterdam: H. D. f 4.39 : E fl5 17-GE f362- 1-21 Ki fam. Ó.?8.t5 V P T2 25 – K = fam. Sp. f 15.86: Sc^hKiL'S