Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik in de schittering der oogen. „Nu hoor, komen jullie dan ’s namiddags maar eens, dan zal ik ’t jullie leeren. Allen kwamen netjes gekleed en vol ijver om iets nuttigs te leeren. Tweemaal in de week zitten we sinds dien, zoo gezellig in den tuin en

HANDWERKLES TE AMBARAWA.

spoedig zullen ze al aardig kunnen naaien en haken, want „handwerk” is iets wat ze alleen dolgraag doen.

De ervaring leert, dat in zulk een gemoedelijke omgang de kinderen ons ten slotte hun volle vertrouwen en vriendschap schenken, welke zoo noodig zijn om hunne harten te kunnen winnen voor Jezus.

DIEVELEM TOT DE GERECHTIGMEID OMDERWiJZEri ■" ZULLEN SCHITTEREN ALS STERREN " IN DE IMMERDURENDE EEUWIGHEDEN ar

Sluiten