Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PEST EN NAASTENLIEFDE

DOOR JAC. SCHOTS S.J

■ndische dagbladen bevatten vroeger iedere week, tegenwoordig eens in de maand, een lugubere rubriek: „Pestgevallen in Midden-Java”, en onder dien titel cijfers, groote en kleine, gewoon als de noteeringen van aandeelen, de aandeelen van den dood. Immers bijna altoos wordt die opsomming besloten met de mededeeling: allen met doodelijken afloop. Maar ook aan dergelijke berichten raakt men gewend en ik geloof niet, dat er bij één lezer nog eenige emotie wordt gewekt door dergelijke mededeelingen, behalve dan bij hen, die in de onmiddellijke omgeving leven.

Eenige jaren geleden heerschte de gevreesde ziekte in ons district; het „pestgevaarUjk” stond op de wanden van menig bouwvallig huisje geplakt. En dicht bij het oude fort Willem I ligt nog een rij kleine witgekalkte huisjes, door een bamboepagger van den beganen weg afgesloten: de gevreesde barakken. In deze barakken werden de gezinsleden van een aan-pestoverledene en zij, die met hem in veelvuldige aanraking waren geweest, afgezonderd. Maar nu schijnt hier althans de ziekte te hebben uitgewoed. De barakken vervallen, de omheining ligt tegen den grond. Immers sinds langen tijd geen geval meer.

Maar heerscht de pest niet meer in Ambarawa of in de bergdessa’s rondom, elders komt zij nog wel voor.

Wat we over ’t algemeen pest noemen, is de meest voorkomende ervan, de builenpest. Ofschoon nu 99 % van die

Sluiten